Factura Nº 25
Nº Liña Código Produto Prezo
Recargo
1 34740987 Aletas CRESSI Gara Modular Carbon 240€
Axuste do calzante 3€
2 48234284 Traxe OMER Camu 3d Compressed 120€
Axuste de cintura 10€
3 83746723 Gafas OMER Alien Sea 20€
Truco por lentes graduadas 40€
4 53216734 Boya BEUCHAT 12€
Produto orixinal 0€
TOTAL FACTURA 445€